ประตูรับพรปีใหม่

มาร่วมลุ้นพรปีใหม่จากน้องโชคดี น้องมีบุญ เพื่อเสริมสิริมงคลสำหรับปีใหม่นี้ โดยท่านสามารถเลือกเปิดประตูได้ ๑ บาน จาก ๓ บาน เพื่อลุ้นรับคำอวยพรที่ต่างกันหลังประตู พอได้รับพรแล้ว อย่าลืมไปใส่บาตรเสริมสิริมงคลที่วัดใกล้บ้านท่านด้วยนะคะ

HOW TO PLAY

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Jerney

เข้าไปที่ประตูรับพรปีใหม่

เลือกประตู ๑ บาน

รับพรจากน้องโชคดี น้องมีบุญ

สามารถแชร์คำอวยพรลงบน Social media ได้

จำนวนผู้เข้าชม ๙๔๒