ศูนย์ช่วยเหลือ


ติดต่อได้ผ่านแอปพลิเคชันของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ 'เซอร์วิส แล้วเลือก
เมนู 'แชทสอบถาม'

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่เมนู 'แชทสอบถาม
พิมพ์ข้อความสอบถาม
ช่องทางการติดต่อ