กรมการศาสนา
Content Creator

การกรวดน้ำหลังการใส่บาตร

การกรวดน้ำ

การกรวดน้ำ คือ การที่เราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับญาติ คนรู้จัก ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือเทวดาประจำกาย ตลอดจนเหล่าเจ้ากรรมนายเวร และวิญญาณที่ไม่มีญาติ 

  • เราสามารถกรวดน้ำได้ในทันที ที่เราทำบุญเสร็จ หรือเราจะกลับไปกรวดน้ำที่บ้านก็ได้
  • ในระหว่างที่เรากรวดน้ำนั้น ให้เราระลึกถึงคนที่เราอยากทำบุญให้ หรือคนที่มีเวรกรรมต่อกัน ขออโหสิต่างๆ เพื่ออุทิศผลบุญที่ได้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้น

กรวดน้ำได้ทั้ง เปียกและแห้ง 

  • กรวดน้ำแบบเปียก โดยใช้น้ำเป็นสื่อ ค่อยเทน้ำลงที่รองรับไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย
  • กรวดน้ำแบบแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ แค่ใช้การประนมมือ อธิษฐานนึกถึงคนที่เราอยากให้ผลบุญนี้ก็เพียงพอ