เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน HOME HIGHLIGHT CONTACT ABOUT US PRIVACY

สีสันตะวันออก กิน นอน เที่ยว @ระยอง -จันทบุรี

เรื่องโดย กรมการท่องเที่ยว

สัมผัสกับเสน่ห์อ่าวไทย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารที่หลากหลาย ไม่ว่าจะไปเที่ยวแบบกลุ่มเพื่อน เที่ยวแบบครอบครัว หรือเที่ยวคนเดียว ก็สามารถเที่ยวได้ทุกแบบ วันนี้เรามีพิกัด กิน นอน เที่ยว มาฝากกันจ้า

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

ระยอง

อ.นิคมพัฒนา

credit : สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

         สวนสมุนไพรแห่งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา ที่นี่เป็นแหล่งความรู้สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรนานาชนิด ภายในสวนมีรถรางบริการนำชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมกับวิทยากรที่คอยอธิบายถึงส่วนต่างๆ ภายในสวน ซึ่งแบ่งสัดส่วนไว้อย่างน่าสนใจ

ภายในสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

         - นิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

         - สวนสมุนไพรที่มีพืชสมุนไพรมากกว่า 260 ชนิด

credit : สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

credit : สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

credit : สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

         ที่อยู่ : 39 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

         โทร : 0-3891-5213 เปิดให้บริการ : 08.00 – 16.30 น.

ลิงค์ : Facebook : https://www.facebook.com/ptt.herbgarden/


สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

         สวนสุภัทราแลนด์ เป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น ผสมผสานกับการจัดสวนได้อย่างสอดคล้องลงตัว มีรถรางพร้อมวิทยากรคอยแนะนำให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสวน ส่วนฤดูกาลผลไม้จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีผลไม้ออกมาพร้อมกันมากที่สุด ดังนั้นนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันในช่วงนี้ แต่ที่นี่เปิดให้บริการเที่ยวชมสวนได้ตลอดทั้งปี เพราะมีผลไม้หมุนเวียนกันให้ผลผลิตในช่วงที่แตกต่างกัน

credit : สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

ภายในสวนมีอะไรบ้าง

รถรางสำหรับนั่งชมสวนพร้อมวิทยากร

credit : สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

โซนสวนต่าง ๆ เช่น แก้วมังกร เงาะ องุ่น

credit : สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

โซนผึ้ง

credit : สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

พาราโบล่าโดม

credit : สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

จุดชมวิว ถ่ายรูปสวย

credit : สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

จุดบริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้

credit : สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

จุดรับประทานอาหาร

credit : สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

ตารางผลไม้

credit : สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

         ที่อยู่ : 70 หมู่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

         โทร : 0-3889-2048-9

ฝ่ายทัวร์ และ ฝ่ายทั่วไป

         โทร : 08-1588-1519 , 08-8528-7967 เปิดให้บริการ : 08.00 – 17.00 น.

ลิงค์ : Facebook : https://www.facebook.com/สวนสุภัทราแลนด์-Suphattraland-Rayong-1460867480816832/

ลิงค์ : เว็ปไซต์ : http://www.suphattraland.com/index.php?mo=24


อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี

อ.เมืองจันทบุรี

         อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี และเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

credit : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

         ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 41 หมู่ 12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190

         โทร : 0-3943-4528 เปิดให้บริการ : 06.00 – 18.00 น.


ศูนย์การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี

อ.ท่าใหม่

         ศูนย์การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากกรมการท่องเที่ยว ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินชมประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง เป็นสะพานไม้ระแนงทอดยาวเข้าไปในดงป่าชายเลน บรรยากาศในการเดินชมค่อนข้างร่มรื่นและเย็นสบายด้วยต้นไม้ที่ปกคลุมตลอด 2 ข้างทาง

credit : ศูนย์การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

credit : ศูนย์การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

         ที่นี่มีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงแดง ป่าสักดอกแดง ป่าสักดอกขาว ลำพูทะเล และแสมทะเล เป็นต้น ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีป้ายบอกชื่อ ลักษณะ และสรรพคุณ รวมถึงเราจะได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิด เช่น ปลาตีน ปูแสม วิ่งไปมา อีกด้วย

         ที่อยู่ : 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

         โทร : 0-3943-3216 เปิดให้บริการ : 08.00 – 18.00 น.


ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

         ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใน ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านในเส้นทางผ่านไปขึ้นเรือสู่เกาะช้าง เป็นแหล่งประมงพื้นบ้านและใช้เป็นเส้นทางออกทะเลเพื่อทำการประมงจนถึงปัจจุบัน ชาวตำบลน้ำเชี่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และค้าขาย

credit : ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

credit : ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

กิจกรรมของชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

ล่องเรือชมธรรมชาติ

credit : ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

งมหอยปากเป็ด

credit : ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ปลูกป่า ดูนกเหยี่ยว

credit : ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

         - ชมการแสดงพื้นบ้านอย่าง ลิเกนกฮูก

         สำหรับใครที่มาเที่ยวแล้วมองหาที่พักแบบวิถีชาวบ้าน ใกล้ชิดธรรมชาติ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้มีที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว เปิดให้บริการด้วย

credit : ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

         ที่อยู่ : ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120

         โทร : 08-4892-5374

ลิงค์ : Facebook : https://www.facebook.com/BaanNamchieo/

ลิงค์ : เว็ปไซต์ : https://www.bannamchieotourism.com/


ร้านครัวเข้าท่า จังหวัดตราด

         ร้านอาหารไทยพื้นบ้านของจังหวัดตราด ร้านอาหารหรู ระดับ 5 ดาว ที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติอาหารไทย อาหารอร่อย หน้าตาน่าทาน จานใหญ่ คุ้มราคา และบริการดี เหมาะแก่การรับแขก หรือโอกาสพิเศษ เป็นอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดเมื่อเรามาเที่ยวจังหวัดตราด

credit : ร้านครัวเข้าท่า จังหวัดตราด

credit : ร้านครัวเข้าท่า จังหวัดตราด

         เมนูแนะนำสำหรับร้านนี้ คือ ดวงจันทร์เข้าท่า มีลักษณะคล้ายทอดมันกุ้ง มีไข่แดงตรงกลาง เหมาะสำหรับทานเล่น อีกเมนูคือ สุดทางรัก และอีกหลากหลายเมนูให้เราได้ลิ้มลอง รวมถึงมีร้านกาแฟเข้าท่า สำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟอีกด้วย

         ที่อยู่ : 321/2 หมู่ 2 (อยู่ในปั้มแก๊ส LPG เข้าท่า ก่อนถึงปั๊มปตท.หนองบัว ขาออกตัวเมืองตราด) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

         โทร : 0-3952-3536

ลิงค์ : Facebook : https://www.facebook.com/kruakaotaa/


BLOGGER


กรมการท่องเที่ยว