เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน HOME HIGHLIGHT CONTACT ABOUT US PRIVACY

Phuket Sports City Calendar 2021

เรื่องโดย megazy

เปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 64 รวมสุดยอดกีฬาเด็ดแห่งปีไว้ในปฏิทิน

ภูเก็ต

อ.เมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวเปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาแห่งปี โดยรวบรวมสุดยอดมหกรรมกีฬาเด็ดระดับสากลมาไว้ในปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด

credit :

         นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานของรัฐได้รับนโยบายภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดำเนินการจัดตั้งเมืองกีฬา ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมกีฬา(Sports&Event)เป็นอีกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะ 1 ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา จึงได้จัดทำโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเปิดตัวปฏิทินภูเก็ตเมืองกีฬา 2564 (Phuket Sports Calendar City 2021)

credit :

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ช่วยพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของภูเก็ตเมืองกีฬาตลอดทั้งปี 2564 เพื่อให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวได้วางแผนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและท่องเที่ยวในอีเว้นต่างๆ ที่ตรงกับการจัดการแข่งขันกีฬา

         โดยมีกีฬาหลักอยู่ 12 รายในแต่ละเดือน และกิจกรรม Sport & Event รองอีกประมาณ 40 รายการ ทั้งกีฬาและสันทนาการ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้วางแผนมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

รายการ Event ประกอบด้วย

         - Phuket Night Run 2020 ครั้งที่ 7 ณ เมืองเก่าภูเก็ต ในวันที่ 27 มี.ค.64

         - Laguna Phuket Thailand Sup Championship 2021 ณ หาดบางเทา ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.64

         - Sunset Beach Run ณ หาดบางเทา ในวันที่ 11 เม.ย.64

         - Toyota Gazoo Racing 2021 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน ในระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค.64

         - Supersports Laguna Phuket Marathon ณ ลากูน่า ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-13 มิ.ย.64

         - Ultra Trail Phuket 2021 วันที่ 24-25 ก.ค.64

         Thanyapura King of The Mountain Run ณ ธัญปุระสปอร์ตแอนด์รีสอร์ท ในวันที่ 12 ก.ย.64

         - Oceanman Phuket 2021 ณ หาดในทอน ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย.64

         - Laguna Phuket Traithlon ระหว่างวันที่ 20-21 ณ ลากูน่า ภูเก็ต วันที่ 20-21 พ.ย.64

         - Thanyapura Color Fun Run ณ ธัญปุระสปอร์ตแอนด์รีสอร์ท วันที่ 27 พ.ย.64

         - Kathu Half Marathon ครั้งที่ 25 ณ เทศบาลเมืองกะทู้ วันที่ 21 ธ.ค.64


BLOGGER


megazy