เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน HOME HIGHLIGHT CONTACT ABOUT US PRIVACY

#นนท์ SEE สาย” ไหว้พระแล้วแวะช้อป ”

เรื่องโดย นนท์ See

วัดแคนอก

นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

         วัดแคนอก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2367 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดแคร่เบ็ญจ้น” เป็นวัดที่ชาวรามัญสร้างขึ้น ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดแคค่ะ เมื่อ พ.ศ. 2457 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ ได้ทรงเห็นว่าวัดแคมีอยู่ถึง 2 วัด จึงให้วัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำว่า “วัดแคนอก” และวัดที่อยู่ในสวนว่า” วัดแคใน” เพื่อสะดวกในการเรียกชื่อ


ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก

นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

         แวะพัก ชิมของอร่อยภายใน ตลาดแค ซึ่งเป็นตลาดน้ำที่อยู่ข้างๆ วัดแคนอก เมนูแนะนำที่เราได้ไปลองนั่นก็คือ ม้าฮ่อ และขนมจีนน้ำยาน้ำพริก รสชาติเด็ดอย่าบอกใคร ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร สินค้าอาหารพื้นบ้านต่างๆ และอาหารพื้นบ้านที่อร่อยและสะอาดนานาชนิด มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมจัดให้มีโปรแกรมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยการล่องเรือเยี่ยมชมวิถีชีวิตสายน้ำจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีและช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล


ตลาดน้ำวัดตะเคียน

         วัดตะเคียน มีความโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเข้าตลาดกับจุดที่ใครมาต้องถ่ายรูปโดยเฉพาะเด็กชอบมากเมื่อได้เห็นหุ่นยนต์ยอดมนุษย์ตัวใหญ่มุมนี้ บรรยากาศชาวบ้านพายเรือมาขายของ ทั้งอาหาร ผลไม้จากสวน ส่วนใหญ่แม่ค้าจะเป็นคุณป้า ยิ้มแย้ม อัธยาศัยเป็นกันเอง ราคาก็ไม่แพง อย่าง ผัก หรือผลไม้ คุณป้าแกเก็บมาจากสวนกัน ภายในตลาดน้ำวัดตะเคียน ยังมีของทานอีกมากมากย ไว้บริการนักท่องเที่ยว ที่นี่ของเขาอร่อยทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทั้ง ของคาว หวาน ขนมโบราณ ทำกันสดๆใหม่ๆ เดินทานจนท้องแน่น อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์เมื่อไปวัดตะเคียนต้องทำ คือการลอดโบสถ์ เสือ มังกร


วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

นนทบุรี

ปากเกร็ด

         ชาวบ้านเรียกว่าวัดปากอ่าว เป็นพระอารามหลวงเพียงวัดเดียวบนเกาะ ปัจจุบันนี้ ที่นี่เป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษาพระไตรปิฏกภาษามอญไว้ พระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็นพระปางมารวิชัย ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ ผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราช รัชกาลที่ 5 ทรงยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งามด้วยฝีพระพักตร์ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง ด้านหลังพระอุโบสถ มีพระมหารามัญเจดีย์ จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของเมียนมาอีกด้วย


BLOGGER


นนท์ See