เลื่อนลง

วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๒

พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระประธานในพระอุโบสถ

ประดิษฐานพระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลก
เล่ากันว่ารัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓
ทรงปั้นหุ่นพระพักตร์
ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์

ยักษ์วัดแจ้ง

ตั้งอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ ๒ ตน
โดยมีสีกายเป็นสีขาวและสีเขียวชื่อว่า
"สหัสเดชะ" และ "ทศกัณฐ์"

พระปรางค์วัดอรุณฯ

ศิลปกรรมที่สง่าและโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา
พระปรางค์ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ
และเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน

พระวิหาร

พระประธานในพระวิหารมีนามว่า
พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณา
อสีตยานุบพิตร
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
หล่อด้วยทองแดงปิดทอง

วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๒

อ่านเพิ่มเติม