เลื่อนลง

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประธานในพระอุโบสถ

ประดิษฐานพระพุทธชินราช
โดยจำลองแบบจากพระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อและ
อัญเชิญล่องเรือมาโดยพระองค์เอง

The Marble Temple

วัดเบจมบพิตรดุสิตวนารามประดับด้วย
หินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาล

๘ จอมเจดีย์แห่งสยาม

ผนังด้านในพระอุโบสถทั้งสี่มุม
จะมีซุ้มภาพเขียนแปดจอมเจดีย์ในประเทศไทย ได้แก่
พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
พระเจดีย์ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
พระเจดีย์วัดช้างล้อม ศรีสัชนาลัย
พระศรีรัตนธาตุเมืองชะเลียง สุโขทัย
พระปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองลพบุรี
พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุหริภุญชัย เมืองลำพูน
พระธาตุพนม เมืองนครพนม

ด้านหลังพระอุโบสถ

มีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องศิลปะลพบุรี
ปางห้ามญาติ ประดับด้วยสิงห์ทวารบาล ๒ ตัว
ที่สลักจากหินอ่อน พื้นภายในพระอุโบสถ
ปูด้วยหินแกรนิตสีชมพูอ่อนและสีเทา
ล้อมรอบด้วยระเบียงคด ทั้ง ๔ ด้าน

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร

วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๕

อ่านเพิ่มเติม