เสริมสิริมงคลทั่วไทย

ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๕

ฑิฆัมพร เกตุเพชร

สวดมนต์เป็นคนที่

๔๑,๐๕๘

ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีจำนวน๔๑,๐๕๘

จำนวนผู้เข้าชม ๘๓,๓๒๕